Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Aktualności

2015-10-06 06:39:45

ZAPROSZENIE NA PIKNIK

2015-09-15 09:35:32

ZAPROSZENIE DO ZESPOŁU ROBOCZEGO

2015-08-25 08:30:59

ANKIETA

Szanowni Państwo! W związku z opracowywaniem LSR na lata 2016–2023 prosimy o wypełnienie trzech ankiet, które pomogą nam  w : - opracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) -w określeniu celów i przedsięwzięć na obszarze działania LGD - określeniu procedur wyboru i oceny operacji realizowanych na obszarze działania LGD obejmującej gminy: Mszana Dolna, Niedźwiedź i Miasto Mszana Dolna.   Ankietę do wypełnienia można pobrać tutaj : ANKIETY  lub w biurze LGD, adres: ul. Spadochroniarzy 6,  34-730 Mszana Dolna. Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lgd.mszana@gmail.com lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD.
2015-08-10 07:14:04

FISZKA PROJEKTOWA

Szanowni Państwo! W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR. Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: lgd.mszana@gmail.com Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 18/ 331 00 09 wew. 145.    

FISZKA PROJEKTOWA

2015-08-10 06:44:09

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2014-2020

Szanowni Państwo!!! Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się okres wsparcia przygotowawczego mający na celu stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.Planujemy przeprowadzić szereg spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz z mieszkańcami  z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Chcielibyśmy, aby  w procesie tworzenia tego ważnego dokumentu brała  udział lokalna społeczności . Dlatego zwraca się do mieszkańców LGD z prośbą o włączenie się w proces budowy LSR poprzez udział w konsultacjach społecznych według harmonogramu przedstawionego poniżej.

 
  • Niedźwiedź  -      08.09.2015r godz. 10:00 (Domu Kultury sala narad)
  • Mszana Dolna –  08.09.2015r godz. 13:00 (Urząd Gminy Mszana Dolna sala narad)
  • Mszana Dolna -   08.09.2015r godz. 16:00 (Urząd Miasta Mszana Dolna sala narad)
  Zachęcamy do aktywnego udziału.
PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content