Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Aktualności

2021-03-31 07:56:57

ŻYCZENIA

2021-03-31 07:53:56

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Górnej zakończyła realizację zadania

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Górnej zakończyła realizację zadania Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej realizowanego w ramach 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Przypominamy że na projekt ten zagłosowały aż 2332 osoby z naszego obszaru,
 
W ramach tego zadnia odbyły się indywidualne i sekcyjne warsztaty muzyczne oraz zostały wyremontowane i zakupione nowe instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami.
 
Nowe instrumenty muzyczne to:
Puzon - 4 szt.
Zestaw perkusyjny - 1 szt.
Trąbka - 2 szt.
Kornet  - 3 szt.
Wyremontowane instrumenty to:
Helikon - 3 szt.
Tuba - 4 szt.
Puzon - 1 szt.
Klarnet - 3 szt.
Sakshorn barytonowy - 3 szt.
Sakshorn tenorowy - 4 szt.
Sakshorn altowy - 4 szt.
 
Akcesoria muzyczne:
Pokrowce - 18 szt.
Ustniki - 12 szt.
Pulpit dyrygencki - 1 szt.
Tablica sucho - ścieralna - 1 szt. 
2021-03-31 07:44:11

BUDŻET OBYWATELSKI - WSTĘPNE LISTY

BRAWO !!!


Zespół Folklorystyczny DOLINA MSZANKI wstępnie zakwalifikował się do 5 edycji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Głosy będzie można oddawać od 1 maja - 31 maja 2021 r.  o czym będziemy  na bieżąco informować i pomagać naszym bohaterom w zbieraniu głosów.


W wyniku oceny zadań dokonanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych pozytywną ocenę otrzymało 229 projektów zadań, które proponuje się dopuścić do głosowania.

Pozostałe 105 projektów zadań otrzymało ocenę negatywną (95 zadań) lub zostało wycofane przez wnioskodawców (10 zadań) co oznacza, iż proponuje się nie dopuszczać ich do głosowania. Jeśli Twoje zadanie znalazło się na liście zadań odrzuconych, to zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przysługuje Ci odwołanie od tej decyzji. Na złożenie swojego odwołania wraz z uzasadnieniem masz czas do 5 marca 2021 roku włącznie.

Pamiętaj, że w tym wypadku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, nie zaś data stempla pocztowego. Odwołania, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Adresatem odwołań jest Zarząd Województwa Małopolskiego, który powołuje Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego do rozpatrzenia i oceny zasadności odwołań.

1) Wstępny wykaz zadań przyjętych

2) Wstępny wykaz zadań odrzuconych
2021-03-26 12:15:54

ZŁAP ZA STER - NOWY PROJEKT

"Złap za STER!"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób, które:
 • pozostają bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
 • zagrożonych utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne
 • odchodzących z rolnictwa.

Uczestnicy Projektu będą mogli skorzystać z:

 • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników
 • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 • udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 • opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 • indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne
 • dodatek relokacyjny, aktywizacyjny
 • refundację studiów podyplomowych
 • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6 miesięcy
Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 
WIĘCEJ INFORMACJI
2021-03-26 11:03:04

KONKURS DLA KGW  Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.

 Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Zgłoszenia do konkursów można nadsyłać do 20 kwietnia 2021 r.

WIĘCEJ TUTAJ
PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt