Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

ANKIETA

Szanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem LSR na lata 2016–2023 prosimy o wypełnienie trzech ankiet, które pomogą nam  w :

– opracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia)

-w określeniu celów i przedsięwzięć na obszarze działania LGD

– określeniu procedur wyboru i oceny operacji realizowanych na obszarze działania LGD obejmującej gminy: Mszana Dolna, Niedźwiedź i Miasto Mszana Dolna.

 

Ankietę do wypełnienia można pobrać tutaj : ANKIETY  lub w biurze LGD, adres: ul. Spadochroniarzy 6,  34-730 Mszana Dolna.

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lgd.mszana@gmail.com lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD.

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content