Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPROSZENIE NR 1/2023 DO SKŁADANIA OFERT NA STRONĘ INTERNETOWĄ

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Rowerowy Beskid Wyspowy i Gorce” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zapraszamy w imieniu swoim oraz partnera: Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na stronę internetową obejmującą w swym zakresie:

 

-stworzenie strony internetowej (+hosting, domena) z interaktywną mapą

 

-opracowanie tras rowerowych wraz z możliwością ściągnięcia pliku z trasą w formacie wektorowym GPX,

 

-opis przygotowanych tras rowerowych

 

-opis projektu „Rowerowy Beskid Wyspowy i Gorce”

 

stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

 

Warunki, kryteria wyboru oraz dokumentacja do złożenia oferty zostały umieszczone w zaproszeniu nr 1/2023.

 

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

 

6.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Biura Zamawiającego 11.12.2023 r do godz. 12:00. lub jej otrzymania (termin na przesłania do 11.12.2023 r do godz. 12:00) na adres mailowy wskazany w pkt 6.2.

 

6.2. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać:

6.2.1. Za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska, ul. Wł. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna (decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów) lub

6.2.2. Pocztą elektroniczną na adres: lgd.mszana@gmail.com (skany podpisanych dokumentów)

6.2.3. Osobiście pod adresem ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna – w godzinach 9:00 – 14:00

 

DOKUMENTACJA

 

ZAPROSZENIE NR 1/2023

 

Załącznik nr 1 Specyfikacja

 

Załącznik nr 2 Wzór umowy

 

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

 

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content