Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Aktualności

2015-08-10 07:14:04

FISZKA PROJEKTOWA

Szanowni Państwo! W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR. Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: lgd.mszana@gmail.com Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 18/ 331 00 09 wew. 145.    

FISZKA PROJEKTOWA

2015-08-10 06:44:09

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2014-2020

Szanowni Państwo!!! Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się okres wsparcia przygotowawczego mający na celu stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.Planujemy przeprowadzić szereg spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz z mieszkańcami  z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Chcielibyśmy, aby  w procesie tworzenia tego ważnego dokumentu brała  udział lokalna społeczności . Dlatego zwraca się do mieszkańców LGD z prośbą o włączenie się w proces budowy LSR poprzez udział w konsultacjach społecznych według harmonogramu przedstawionego poniżej.

 
  • Niedźwiedź  -      08.09.2015r godz. 10:00 (Domu Kultury sala narad)
  • Mszana Dolna –  08.09.2015r godz. 13:00 (Urząd Gminy Mszana Dolna sala narad)
  • Mszana Dolna -   08.09.2015r godz. 16:00 (Urząd Miasta Mszana Dolna sala narad)
  Zachęcamy do aktywnego udziału.
2015-06-17 08:31:44

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

2015-03-04 13:24:05

Projekty zrealizowane na terenie Gminy Niedźwiedź za pośrednictwem LGD

GMINA NIEDŹWIEDŹ projekty zrealizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska W ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI w latach 2010 - 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 447 631,00 zł na następujące inwestycje:
GMINA NIEDŹWIEDŹ Budowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru kamiennego okalającego park dworski w Porębie Wielkiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Niedźwiedź, Konina, Poręba Wielka 230 689,00
Rewitalizacja centrum Niedźwiedzia (rynek)- I etap 74 088,00
Podniesienie standardu infrastruktury sportowej w Gminie Niedźwiedź poprzez remont boiska sportowego w Porębie Wielkiej. 42 988,00
Rewitalizacja centrum Niedźwiedzia - II etap 99 866,00
Razem 447 631,00
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 - 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 140,70 zł na następujące projekty:
GMINA NIEDŹWIEDŹ Budowa miejsca wypoczynkowego jako elementu małej infrastruktury turystycznej w Niedźwiedziu 24 999,99
Budowa miejsca wypoczynkowego jako elementu małej infrastruktury turystycznej w Porębie Wielkiej 24 638,52
Wydanie folderu informacyjnego gm. Niedźwiedź 12 635,68
Wydanie folderu informacyjnego "… i my tyż będziemy bo my ich synowie"10 lat Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Niedźwiedziu 16 149,91
Wydanie folderu informacyjnego "Kapliczki Gminy Niedźwiedź" 11 716,60
Razem 90 140,70
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 -2014 Instytucje z ternu Gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 186 326,85 zł na następujące projekty:
Stowarzyszenie gospodarstw Eko i Agroturystycznych GAZDA Zwiększenie atrakcyjności agroturystycznej gminy Niedźwiedź poprzez wydawnictwa publikacje internetowe oraz warsztaty kreatywnego wykorzystania zasobów kultury tradycji i przyrody regionu 25 000
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów dla zespołów regionalnych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu 19 881,05
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Kultura zaklęta w muzyce - zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej działającej przy GCK w Niedźwiedziu 16 999,18
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Wydanie folderu informacyjnego "125 lat szkoły w Koninie" 12 900,00
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Cykl imprez o charakterze dydatkyczno -regionalnym "Ku pamięci piewcy Gorców" w 80 rocznicę śmierci Władysława Orkana 13 806,94
Gminny Klub Sportowy Orkan w Niedźwiedziu Turniej piłki nożnej o puchar Prezesa Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska 17 620,02
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Plony niesiemy plony organizacja VI Dożynek w Gminie Niedźwiedź 12 760,28
Parafia Rzymsko -Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Porębie Wielkiej 20 754,68
Gminny Klub Sportowy Orkan Niedźwiedź Remont i modernizacja GKS Orkan w Niedźwiedziu 24 999,00
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Remont połączony z modernizacją pomieszczeń budynku "Domu Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja" w Niedźwiedziu. 21 605,70
RAZEM 186 326,85
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 - 214 prywatne osoby z terenu Gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 68 760,49 zł na następujące projekty:
Podnoszenie jakości produktów w restauracji Ostoi Górskiej Koninki propagującej tradycyjną kuchnie zagórzańską poprzez zastosowanie nowej technologii pieca konwekcyjno - parowego 24 300,00
Budowa basenu jako elementu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gospodarstwie agroturystycznym w Porębie Wielkiej 24 999,99
Rozwój aktywności mieszkańców Pięknej Ziemi Gorczańskiej poprzez organizację i promocję lokalnej twórczości kulturalnej z zakresu rękodzielnictwa ludowego 19 460,50 zł
RAZEM 68 760,49 zł
W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2 beneficjentów z terenu gminy Niedźwiedź złożyło wniosek a na dzień dzisiejszy  1 otrzymał dofinansowanie
  • Rozwój usług agroturystycznych w regionie Gorców – zakup wyposażenia i sprzętu do gospodarstwa agroturystycznego
  • w Porębie Wielkiej w kwocie 22 655,70 zł
Łącznie na teren Gminy Niedźwiedź  dzięki tym projektom wpłynęła kwota 815 514,74 zł
2015-03-04 13:14:07

Projekty zrealizowane na terenie Gminy Mszana Dolna za pośrednictwem LGD

GMINA MSZANA DOLNA projekty zrealizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
W ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI w latach 2010 - 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 930.331 zł na następujące inwestycje:
GMINA MSZANA DOLNA Odnowa wsi Kasinka Mała przez wykonanie boisk wielofunkcyjnych w zakresie nowych ogrodzeń, mini- trybuny oraz przez wykonanie miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia w zakresie utwardzenia placu postojowego i wykonanie chodnika dla pieszych 337 983,00
Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego „WITÓW” w Mszanie Górnej- I etap 355 177,00
Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Kasinie Wielkiej – budowa amfiteatru oraz alejek spacerowych jako elementu małej infrastruktury turystycznej 237 171,00
Razem 930.331 zł
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w okresie 2010 - 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 61 173,78 zł na następujące projekty:
GMINA MSZANA DOLNA Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Wsi Gminy Mszana Dolna 17 387,00
Album promocyjny „Gmina Mszana Dolna” 16 443,14
Cztery pory roku w Gminie Mszana Dolna – wydanie albumu promocyjnego 18 553,64
Wydanie księgi referatów „Historia, tradycja, kultura” 8 790,00
Razem 61 173,78
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 -2014 instytucje z ternu Gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 524 830,42 zł na następujące projekty:
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Górnej Zakup strojów oraz instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej 20 219,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej Zakup strojów regionalnych dla Orkiestry Dętej „ECHO GÓR” 13 436,47
Stowarzyszenie Zagródczańska Wspólnota Kulturalna „Zagródcanie” Zakup strojów dla zespołu „Sami Swoi” z Kasinki Małej 19 467,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej Organizacja jubileuszu 100 – lecia istnienia Orkiestry Dętej „ECHO GÓR” z Kasinki Małej 24 842,62
Ochotnicza Straż Pożarna w Łostówce Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łostówka 22 074,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowem Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łętowem 17 806,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce Modernizacja kącika kulinarnego przy świetlicy wiejskiej w Olszówce 25 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Kasinka Mała 25 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu Jubileusz 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu 16 078,44
Stowarzyszenie Zagródczańska Wspólnota Kulturalna "Zagródcanie” Zakup instrumentów muzycznych i elementów strojów regionalnych dla zespołu Sami Swoi 10 632,00
Ludowy Klub Sportowy WITÓW Zakup sprzętu rekreacyjnego – narty 28 404,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Glisnem Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Glisne 43 183,32
Stowarzyszenie Olszowianie Zakup strojów instrumentów i przeprowadzenie warsztatów 44 579,53
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce 49 967,36
Stowarzyszenie „Razem w Rabie” Organizacja imprezy lokalnej z okazji 5–lecia zespołu regionalnego połączonej z dożynkami parafialnymi wsi Raba Niżna 17 709,00
Ochotnicza Straż Pożarna w      Rabie Niżnej Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we wsi Raba Niżna 24 953,19
Ochotnicza Straż Pożarna          w Mszanie Górnej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mszana Górna 21 541,77
Stowarzyszenie „Razem w Rabie” Zakup elementów strojów regionalnych i przeprowadzenie warsztatów 50 000,00
Stowarzyszenie Lubogoszcz Zakup sprzętu oraz organizacja imprez plenerowych propagujących aktywny tryb życia 49 936,72
Razem 524 830,42 zł
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 - 2014 prywatne osoby z terenu Gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 194 404,64 zł na następujące projekty:
Zakup placu zabaw  w gospodarstwie agroturystycznym w Łostówce 24 528,00
Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego w Łostówce 25 000,00
Remont połączony z modernizacją gospodarstwa agroturystycznego w Lubomierzu 20 156,86
Remont połączony z modernizacją gospodarstwa agroturystycznego w Lubomierzu 20 580,29
Remont gospodarstwa agroturystycznego w Kasince Małej oraz zagospodarowanie i modernizacja terenu wokół niego 32 788,04
Remont połączony z modernizacją gospodarstwa agroturystycznego w Olszówce 21 683,92
Wydanie albumu fotograficznego pt. GORCE 39 768,32
Udostępnianie urządzeń i sprzętu w ramach działalności edukacyjno- sportowej Akademii Piłkarskiej „Budujemy Sukces” – treningi dla młodzieży 9 899,21
Razem 194 404,64
W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 przedsiębiorca z terenu Gminy  otrzymał dofinansowania w kwocie 40 438 zł Łącznie na teren Gminy Mszana Dolna dzięki tym projektom wpłynęła kwota 1.751.177,84 zł
PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content