Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

OPIS PROJEKTU

Projekt Nr RPMP.09.02.01-12-0699/19 pn. „Zagórzańska Przystań Marzeń –Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź i Miasta Mszana Dolna” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych tj, usług wsparcia rodziny skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówki wsparcia dziennego, z których skorzysta łącznie 180 dzieci /młodzieży.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 

  1. Dostosowanie budynku do pełnienia funkcji placówki wsparcia dziennego;

 

  1. Rekrutacja, opracowanie i aktualizacja indywidualnego planu wsparcia;

 

  1. Zapewnienie działalności placówki w formie opiekuńczej oraz w formie specjalistycznej;

 

  1. Wsparcie rodziny;

 

  1. Kursy, szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

 

Główne rezultaty:

  • utworzenie 30 miejsc opieki i wychowania w nowej placówce wsparcia dziennego w Mszanie Dolnej

 

  • uruchomienie nowej oferty wsparcia w postaci usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka na terenie Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź.

 

 • wzmocnienie kadry placówki wsparcia dziennego w zakresie świadczenia usług poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych w zakresie usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Całkowita wartość projektu: 3 381 488,73 zł, w tym kwota dofinansowania 3 119 408,73 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content