Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Deklaracje członkowskie

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu Piękna Ziemia Gorczańska.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia -LGD może być:

  1. pełnoletnia osoba fizyczna która:
    • spełnia przesłanki  określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
    • działa na rzecz celów określonych w art. 8
  • przedstawi rekomendację zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez – działającego na obszarze Gmin Mszana Dolna, Niedźwiedź lub miasta Mszana Dolna- partnera społecznego, partnera gospodarczego, gminę wiejską, gminę miejsko – wiejską, związek międzygminny, inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wówczas przedstawia się zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
  • złoży deklarację członkowską.

 

DEKLARACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 

ANKIETA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 

DEKLARACJA DLA OSÓB PRAWNYCH

 

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content