Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2014-2020

Szanowni Państwo!!! Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się okres wsparcia przygotowawczego mający na celu stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.Planujemy przeprowadzić szereg spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz z mieszkańcami  z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności analizie mocnych

i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Chcielibyśmy, aby  w procesie tworzenia tego ważnego dokumentu brała  udział lokalna społeczności . Dlatego zwraca się do mieszkańców LGD z prośbą o włączenie się w proces budowy LSR poprzez udział w konsultacjach społecznych według harmonogramu przedstawionego poniżej.

 

  • Niedźwiedź  –      08.09.2015r godz. 10:00 (Domu Kultury sala narad)
  • Mszana Dolna –  08.09.2015r godz. 13:00 (Urząd Gminy Mszana Dolna sala narad)
  • Mszana Dolna –   08.09.2015r godz. 16:00 (Urząd Miasta Mszana Dolna sala narad)

 

Zachęcamy do aktywnego udziału.

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt
Skip to content