Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Aktualności

2015-08-25 08:30:59

ANKIETA

Szanowni Państwo! W związku z opracowywaniem LSR na lata 2016–2023 prosimy o wypełnienie trzech ankiet, które pomogą nam  w : - opracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) -w określeniu celów i przedsięwzięć na obszarze działania LGD - określeniu procedur wyboru i oceny operacji realizowanych na obszarze działania LGD obejmującej gminy: Mszana Dolna, Niedźwiedź i Miasto Mszana Dolna.   Ankietę do wypełnienia można pobrać tutaj : ANKIETY  lub w biurze LGD, adres: ul. Spadochroniarzy 6,  34-730 Mszana Dolna. Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lgd.mszana@gmail.com lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD.
2015-08-10 07:14:04

FISZKA PROJEKTOWA

Szanowni Państwo! W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR. Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: lgd.mszana@gmail.com Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 18/ 331 00 09 wew. 145.    

FISZKA PROJEKTOWA

2015-08-10 06:44:09

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2014-2020

Szanowni Państwo!!! Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się okres wsparcia przygotowawczego mający na celu stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.Planujemy przeprowadzić szereg spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz z mieszkańcami  z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Tematyka konsultacji poświęcona będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Chcielibyśmy, aby  w procesie tworzenia tego ważnego dokumentu brała  udział lokalna społeczności . Dlatego zwraca się do mieszkańców LGD z prośbą o włączenie się w proces budowy LSR poprzez udział w konsultacjach społecznych według harmonogramu przedstawionego poniżej.

 
  • Niedźwiedź  -      08.09.2015r godz. 10:00 (Domu Kultury sala narad)
  • Mszana Dolna –  08.09.2015r godz. 13:00 (Urząd Gminy Mszana Dolna sala narad)
  • Mszana Dolna -   08.09.2015r godz. 16:00 (Urząd Miasta Mszana Dolna sala narad)
  Zachęcamy do aktywnego udziału.
2015-06-17 08:31:44

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE

2015-03-04 13:24:05

Projekty zrealizowane na terenie Gminy Niedźwiedź za pośrednictwem LGD

GMINA NIEDŹWIEDŹ projekty zrealizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska W ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI w latach 2010 - 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 447 631,00 zł na następujące inwestycje:
GMINA NIEDŹWIEDŹ Budowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru kamiennego okalającego park dworski w Porębie Wielkiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Niedźwiedź, Konina, Poręba Wielka 230 689,00
Rewitalizacja centrum Niedźwiedzia (rynek)- I etap 74 088,00
Podniesienie standardu infrastruktury sportowej w Gminie Niedźwiedź poprzez remont boiska sportowego w Porębie Wielkiej. 42 988,00
Rewitalizacja centrum Niedźwiedzia - II etap 99 866,00
Razem 447 631,00
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 - 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 140,70 zł na następujące projekty:
GMINA NIEDŹWIEDŹ Budowa miejsca wypoczynkowego jako elementu małej infrastruktury turystycznej w Niedźwiedziu 24 999,99
Budowa miejsca wypoczynkowego jako elementu małej infrastruktury turystycznej w Porębie Wielkiej 24 638,52
Wydanie folderu informacyjnego gm. Niedźwiedź 12 635,68
Wydanie folderu informacyjnego "… i my tyż będziemy bo my ich synowie"10 lat Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Niedźwiedziu 16 149,91
Wydanie folderu informacyjnego "Kapliczki Gminy Niedźwiedź" 11 716,60
Razem 90 140,70
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 -2014 Instytucje z ternu Gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 186 326,85 zł na następujące projekty:
Stowarzyszenie gospodarstw Eko i Agroturystycznych GAZDA Zwiększenie atrakcyjności agroturystycznej gminy Niedźwiedź poprzez wydawnictwa publikacje internetowe oraz warsztaty kreatywnego wykorzystania zasobów kultury tradycji i przyrody regionu 25 000
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów dla zespołów regionalnych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu 19 881,05
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Kultura zaklęta w muzyce - zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej działającej przy GCK w Niedźwiedziu 16 999,18
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Wydanie folderu informacyjnego "125 lat szkoły w Koninie" 12 900,00
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Cykl imprez o charakterze dydatkyczno -regionalnym "Ku pamięci piewcy Gorców" w 80 rocznicę śmierci Władysława Orkana 13 806,94
Gminny Klub Sportowy Orkan w Niedźwiedziu Turniej piłki nożnej o puchar Prezesa Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska 17 620,02
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Plony niesiemy plony organizacja VI Dożynek w Gminie Niedźwiedź 12 760,28
Parafia Rzymsko -Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Porębie Wielkiej 20 754,68
Gminny Klub Sportowy Orkan Niedźwiedź Remont i modernizacja GKS Orkan w Niedźwiedziu 24 999,00
Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu Remont połączony z modernizacją pomieszczeń budynku "Domu Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja" w Niedźwiedziu. 21 605,70
RAZEM 186 326,85
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 - 214 prywatne osoby z terenu Gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 68 760,49 zł na następujące projekty:
Podnoszenie jakości produktów w restauracji Ostoi Górskiej Koninki propagującej tradycyjną kuchnie zagórzańską poprzez zastosowanie nowej technologii pieca konwekcyjno - parowego 24 300,00
Budowa basenu jako elementu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gospodarstwie agroturystycznym w Porębie Wielkiej 24 999,99
Rozwój aktywności mieszkańców Pięknej Ziemi Gorczańskiej poprzez organizację i promocję lokalnej twórczości kulturalnej z zakresu rękodzielnictwa ludowego 19 460,50 zł
RAZEM 68 760,49 zł
W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2 beneficjentów z terenu gminy Niedźwiedź złożyło wniosek a na dzień dzisiejszy  1 otrzymał dofinansowanie
  • Rozwój usług agroturystycznych w regionie Gorców – zakup wyposażenia i sprzętu do gospodarstwa agroturystycznego
  • w Porębie Wielkiej w kwocie 22 655,70 zł
Łącznie na teren Gminy Niedźwiedź  dzięki tym projektom wpłynęła kwota 815 514,74 zł
PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt