Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

Aktualności

2015-03-04 13:14:07

Projekty zrealizowane na terenie Gminy Mszana Dolna za pośrednictwem LGD

GMINA MSZANA DOLNA projekty zrealizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
W ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI w latach 2010 - 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 930.331 zł na następujące inwestycje:
GMINA MSZANA DOLNA Odnowa wsi Kasinka Mała przez wykonanie boisk wielofunkcyjnych w zakresie nowych ogrodzeń, mini- trybuny oraz przez wykonanie miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia w zakresie utwardzenia placu postojowego i wykonanie chodnika dla pieszych 337 983,00
Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego „WITÓW” w Mszanie Górnej- I etap 355 177,00
Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Kasinie Wielkiej – budowa amfiteatru oraz alejek spacerowych jako elementu małej infrastruktury turystycznej 237 171,00
Razem 930.331 zł
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w okresie 2010 - 2014 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 61 173,78 zł na następujące projekty:
GMINA MSZANA DOLNA Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Wsi Gminy Mszana Dolna 17 387,00
Album promocyjny „Gmina Mszana Dolna” 16 443,14
Cztery pory roku w Gminie Mszana Dolna – wydanie albumu promocyjnego 18 553,64
Wydanie księgi referatów „Historia, tradycja, kultura” 8 790,00
Razem 61 173,78
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 -2014 instytucje z ternu Gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 524 830,42 zł na następujące projekty:
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Górnej Zakup strojów oraz instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej 20 219,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej Zakup strojów regionalnych dla Orkiestry Dętej „ECHO GÓR” 13 436,47
Stowarzyszenie Zagródczańska Wspólnota Kulturalna „Zagródcanie” Zakup strojów dla zespołu „Sami Swoi” z Kasinki Małej 19 467,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej Organizacja jubileuszu 100 – lecia istnienia Orkiestry Dętej „ECHO GÓR” z Kasinki Małej 24 842,62
Ochotnicza Straż Pożarna w Łostówce Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łostówka 22 074,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowem Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łętowem 17 806,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce Modernizacja kącika kulinarnego przy świetlicy wiejskiej w Olszówce 25 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Kasinka Mała 25 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu Jubileusz 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu 16 078,44
Stowarzyszenie Zagródczańska Wspólnota Kulturalna "Zagródcanie” Zakup instrumentów muzycznych i elementów strojów regionalnych dla zespołu Sami Swoi 10 632,00
Ludowy Klub Sportowy WITÓW Zakup sprzętu rekreacyjnego – narty 28 404,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Glisnem Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Glisne 43 183,32
Stowarzyszenie Olszowianie Zakup strojów instrumentów i przeprowadzenie warsztatów 44 579,53
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszówce Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce 49 967,36
Stowarzyszenie „Razem w Rabie” Organizacja imprezy lokalnej z okazji 5–lecia zespołu regionalnego połączonej z dożynkami parafialnymi wsi Raba Niżna 17 709,00
Ochotnicza Straż Pożarna w      Rabie Niżnej Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we wsi Raba Niżna 24 953,19
Ochotnicza Straż Pożarna          w Mszanie Górnej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mszana Górna 21 541,77
Stowarzyszenie „Razem w Rabie” Zakup elementów strojów regionalnych i przeprowadzenie warsztatów 50 000,00
Stowarzyszenie Lubogoszcz Zakup sprzętu oraz organizacja imprez plenerowych propagujących aktywny tryb życia 49 936,72
Razem 524 830,42 zł
W ramach działania MAŁE PROJEKTY w latach 2010 - 2014 prywatne osoby z terenu Gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 194 404,64 zł na następujące projekty:
Zakup placu zabaw  w gospodarstwie agroturystycznym w Łostówce 24 528,00
Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego w Łostówce 25 000,00
Remont połączony z modernizacją gospodarstwa agroturystycznego w Lubomierzu 20 156,86
Remont połączony z modernizacją gospodarstwa agroturystycznego w Lubomierzu 20 580,29
Remont gospodarstwa agroturystycznego w Kasince Małej oraz zagospodarowanie i modernizacja terenu wokół niego 32 788,04
Remont połączony z modernizacją gospodarstwa agroturystycznego w Olszówce 21 683,92
Wydanie albumu fotograficznego pt. GORCE 39 768,32
Udostępnianie urządzeń i sprzętu w ramach działalności edukacyjno- sportowej Akademii Piłkarskiej „Budujemy Sukces” – treningi dla młodzieży 9 899,21
Razem 194 404,64
W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 przedsiębiorca z terenu Gminy  otrzymał dofinansowania w kwocie 40 438 zł Łącznie na teren Gminy Mszana Dolna dzięki tym projektom wpłynęła kwota 1.751.177,84 zł
2015-02-03 09:45:31

ANKIETA

W związku z rozpoczęciem przygotowania się do nowego okresu programowania PROW 2014-2020 przedstawiamy Państwu ANKIETĘ diagnozującą lokalne problemy i potrzeby mieszkańców naszego obszaru w celu jak najdokładniejszego zbadania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna  . Wszelkie Państwa opinie/ sugestie przyczynią się do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju zawierającej główne kierunku rozwoju obszaru LGD   Zapraszamy  do wypełnienia  ankiety.  
PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt