Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska przedkłada do konsultacji projekt zmian w LSR – zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

Uwagi należy zgłaszać mailowo na adres lgd.mszana@gmail.com lub osobiście w biurze LGD lub telefonicznie 18/2676238 w terminie do 27 maja 2019r. do godz.13.00

Proponowane zmiany wynikają z możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dotyczy:

Rozdziału III Diagnoza opis obszaru i ludności

Rozdział V Cele i wskaźniki

Rozdział VII Plan działania

Rozdziału VIII – Budżet LSR

Załącznika nr 3. Plan działania

Załącznika nr 4. Budżet LSR

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU – do pobrania

 

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt