Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Zarząd Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska przedkłada do konsultacji aktualizację lokalnych kryteriów wyboru operacji dla przedsięwzięcia:

  • 1.1.6 Rozwój działalności gospodarczych

  • 1.2.3 Aktywizacja i integracja mieszkańców 
  • 1.2.7 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD 


dla działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Uwagi w tym zakresie można zgłaszać do 08.03.2021 do godz. 15.30 drogą mailową na adres lgd.mszana@gmail.com lub telefonicznie 18/2676238


KRYTERIA DO POBRANIA 

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt