Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska przedkłada do konsultacji projekt zmian w LSR – zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

Uwagi należy zgłaszać mailowo na adres lgd.mszana@gmail.com  lub telefonicznie 18/2676238 w terminie do 1 marca 2021r. do godz.15.30

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dotyczy:

Rozdział V Cele i wskaźniki

Załącznika nr 3. Plan działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU – do pobrania

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt