Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska
ul. Orkana 1, 34-730 Mszana Dolna
(Budynek przy światłach kierunek Lubomierz naprzeciwko cukierni Potaczek)
Godziny pracy biura: od 7:30 do 15:30

KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW

KONSULTACJE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Zarząd Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska przedkłada do konsultacji aktualizację lokalnych kryteriów wyboru operacji dla przedsięwzięć:

1.2.5 Mieszkańcy poznają i dbają o obszar LGD – działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

dla działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Uwagi w tym zakresie można zgłaszać do 14.06.2019 do godz. 14.00 osobiście do biura LGD lub drogą elektroniczną na adres lgd.mszana@gmail.com  lub telefonicznie 18/2676238.

Propozycja zmienionych kryteriów poniżej zaznaczona kolorem czerwonym

PROJEKT MOWES - ANIMACJE DLA DZIECI PROJEKT MOVES - GASTROLUBOGOSZCZ PROJEKT MOVES -gastroOSPrzęt